A fuvarozási szerződés értelmében a fuvarozó, szolgáltatási díj ellenében végzett szolgáltatás keretében kötelességet vállal arra, hogy a megrendelő áruját a rendeltetési helyre szállítja és ott, a címzett részére átadja. 

A fuvarozási szerződés akkor jön létre, amikor a fuvarozó elvállalja a fuvart. A vonatkozó jogszabály szerint: amikor átveszi a küldeményt. Tehát a fuvarozási szerződés megkötése nem csak írásban történhet, hanem szóban és ráutaló magatartással is. 

Cégünk azonban a tiszta ügyletek híve, így a vállalásainkat írásban is megerősítjük. 

 

A fuvarozási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a megrendelő adószáma, bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma, a cég telefonszáma, a cég email címe és a cég képviselőjének neve,
 • a szolgáltató (fuvarozó vállalat) adószáma, bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma, telefonszáma, email címe és a fuvarozó válallat képviselőjének neve.

 

A fuvarozási szerződés pontosan rendelkezik:

 • a szerződő felek általános kötelezettségeiről,
 • a szolgáltatás megrendeléséről,
 • a teljesítés igazolásáról,
 • a fuvarozási árról,
 • a szolgáltatási díj változásáról,
 • az ellenszolgáltatásról,
 • a fizetési módról, 
 • a fizetési határidőről,
 • a minőségi elvárásokról, 
 • a szerződésszegés következményeiről, 
 • a szolgáltató általános felelősségéről,
 • a késedelmi kötbér mértékéről, 
 • a szerződés felmondásának szabályairól, 
 • a szerződés hatályosságáról, 
 • a szerződés létrejöttéről, 
 • a vitás ügyek rendezéséről.

 

Megbízható fuvarozót keres? 

A SZAM SPED Kft. a megbízható és gördülékeny szállítmányozás szakértőjeként gyors és költséghatékony fuvarozási szolgáltatásai mellett az összes szükséges fuvarokmány beszerzését és a szállítmányozással kapcsolatos teljes körű ügyintézést is leveszi az Ön válláról.