Az EKAER 2015 január 1. –jén lépett életbe azzal a céllal, hogy visszaszorítsa a közúton elkövetett ÁFA csalásokat. A rendszer azonban nem csak a kiskapukat kereső adózókat bünteti szigorúan, de a figyelmetleneket is. Mikor kell bejelentést tenni és hol? Milyen büntetésre számíthatunk, ha elmulasztottuk a bejelentést? Ezt tekintjük most át röviden.

 

Mi az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer?

„Az EKAER-nek köszönhetően ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy fordítva, Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése.” – Áll az EKÁER hivatalos tájékoztatásában.

 

Mikor kell bejelentést tenni?

A bejelentési kötelezettség három legfontosabb feltétele:

  • Az EU bármely tagállamából Magyarországra hoznak be terméket.
  • Magyarországról visznek ki terméket az EU bármely tagállamába.
  • Belföldi szállítást tekintve, ha adóköteles értékesítés zajlik, nem a végfelhasználók irányába.

Ha tehát olyan termékeket szeretnénk közúton szállíttatni, melyek közvetlen nem a végfelhasználókhoz kerülnek, vagy EU-s országokba irányulnak, akkor jó eséllyel szükségünk lesz az EKAER bejelentésre.

 

Hol lehet bejelentést tenni?

A bejelentést az EKAER elektronikus felületén kell megtenni. A Rendszer használatához szükséges egy előzetes regisztráció a bejelentő részéről. A bejelentkezést követően, a kért adatok megadása után az online rendszer automatikusan generál egy EKÁER azonosító számot a szállításhoz. Ez a szám 15 napig érvényes a létrehozás után.

A bejelentés után az EKAER számot meg kell adni a fuvarozást végző, vagy fuvarozást szervező személynek. Ugyan is egy hatósági ellenőrzés során a fuvarozónak is szüksége lesz az azonosító számra.

 

Milyen büntetésre számíthatunk, ha elmulasztottuk a bejelentést?

 

Hatósági zár

Ha indokolja a rakomány jellege, az állami adó- és vámhatósága alkalmazza a hatósági zárat. Ugyanez történik akkor is, ha a termék fuvarozásában érintett adó alany nem tesz nyilatkozatot. Kivételt képeznek azok az esetek, ha a szállítmány élő állat, vagy gyorsan romló termék.

A hatósági zár kétféle lehet: hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár. Az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti belföldön, hogy a zár sértetlen-e, és ha a zár alkalmazásának oka megszűnik, eltávolíthatja azt.

 

Mulasztási bírság az áru értékének 40 százalékáig

Ha az ellenőrzés során az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az adózó nem teljes egészében tett eleget a bejelentési kötelezettségének, akkor alkalmazhat mulasztási bírságot. Ennek mértéke a szállított termék legfeljebb 40 százaléka lehet.

 

Lefoglalás

Ha az állami adó- és vámhatóság bírságot szab ki, akkor azzal egyidejűleg le is foglalhatja a fuvarozott terméket. Természetesen ez alól a romlandó áruk és az állatok kivételt képeznek. A lefoglalás csak a bírság összegének mértékéig lehetséges. Ha a lefoglalás megtörténik, akkor arról jegyzőkönyv készül. A lefoglalt árut a hatóság elszállítja és megőrzi azt. Ennek a megőrzésnek a költsége viszont szintén az mulasztót terheli.

 

Az EKAER tehát nem csupán egy újabb adminisztrációs feladat, melynek eleget kell tenni, hanem egy csalások visszaszorítására kialakított rendszer. Mind a megrendelőknek, mind a fuvarozóknak fokozottan figyelniük kell a helyes bejelentésre, az esetleges büntetések elkerülése érdekében.