Az áruk legnagyobb része több folyamaton megy keresztül, míg végül a „felhasználóhoz” jut. Jellemzően az egyes gyártási és felhasználási folyamatok más- más egységekben zajlanak, ahová valamilyen áruszállítási móddal jutnak el. Ennek megfelelően a szállítmányozás során fellépő kockázatokat és árukárokat is rengeteg szempontból lehet vizsgálni.

 

A folyamatban résztvevő szereplők

Az árut a gyártó telephelyéről fuvarozó szállítja el logisztikai központokba vagy közvetlenül a vevőkhöz. Sok esetben több fuvarozó szükséges az áru célba juttatásához. A folyamatokat a feladó vagy megrendelő megbízása alapján speditőrök (szállítmányozók) szervezik, akik lehetnek egyszerű fuvarszervezők vagy komplex, raktározási, vámügynöki szolgáltatást nyújtó cégek egyaránt.Az egyes szereplőknek más- más felelősségi köre van az áru épségét illetően.

 

Árubiztosítás fajtái

A fuvarozó köthet nemzetközi (CMR) vagy belföldi (BÁF) árufuvarozói felelősségbiztosítást, illetve kombinált terméket egyaránt. Ez a biztosítás fogja fedezni a fuvarozónak felróható árukárokat. A speditőrnek szállítmányozói felelősségbiztosítást kell kötnie, ami az általa elkövetett szakmai hibák miatti károkat kell, hogy fedezze. Az áru tulajdonosának pedig szállítmánybiztosítás kötése javasolt, hiszen csak ez a fedezet nyújt teljes mértékben védelmet árukárok esetére.

 

Fuvarozó – CMR és BÁF

A CMR illetve BÁF biztosítás olyan árukárokra nyújt fedezetet, amelyek a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak. Ide sorolható a nem megfelelően rögzített áruk sérülése, vagy az előre egyeztetett érzékeny áruk nem megfelelő szállítása. A fuvarozó vállalja a felelősséget az áru épségben történő eljuttatásáért a felrakó illetve a lerakó hely között.

Fontos kiemelni, hogy felelősségbiztosításról lévén szó, az olyan árukárok, amelyek nem a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak (pl. vis maior esemény) a biztosítás nem térít. Azokban az esetekben sem tehető felelőssé a fuvarozó, ha nem ismert, hogy a folyamat mely szereplőjénél keletkezett a kár. Hibázhatott adott esetben ugyanis a raktár, az átrakodást és közbenső tárolást végző logisztikai szolgáltató, vagy az átvevő egyaránt.

 

Speditőr – szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozó felelősségi körébe tartozik az áru a megadott címre, a megadott határidőn belüli eljuttatása, illetve a fuvarozók és azok biztosításaik ellenőrzése. A szállítmányozói felelősségbiztosítás alapvetően hibás szervezés esetén térít, de ide tartozhat a fuvarozó CMR biztosításának ellenőrzésének elmulasztása, illetve a fuvarfeltételek nem megfelelő kikötése is.

 

Az áru tulajdonosa – szállítmánybiztosítás

Fentiek után már sejthető, hogy megfelelő kockázatkezelés esetén, a szállítmánybiztosítás a legtöbb áruféleség esetén elengedhetetlen. Ez a biztosítás kártalanítja ugyanis a tulajdonost a szállítás közben bekövetkező árukárok esetén. Ne feledjük azonban, hogy a szállítmánybiztosítók előszeretettel vizsgálják, hogy a káresemény bekövetkezése valamely szereplőnek felróhatóan következett-e be. Ha találnak ilyen körülményt, akkor érvényesítik a kárra kifizetett összeg egy részét, vagy egészét a fuvarozón, szállítmányozón.

 

A CMR illetve BÁF tehát azokat a károkat térítik meg egy bizonyos összegig, amelyek a fuvarozó hibájából adódtak. Az áru tulajdonosa szempontjából fontos azzal tisztában lenni, hogy az említett biztosítások nem helyettesítik a szállítmánybiztosítást, ami szinte minden árukárt megtérít. A fuvarozó és az áru tulajdonosa mellett azonban célszerű a szállítmányozónak is biztosítást kötnie, hogy az esetleges tevékenységéből adódott károk is fedezve legyenek.